• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Celestyny, Iwony i Piotra
niedziela, 19 maja 2019
Projekt „Strategii Rozwoju Sudety 2030”
05.07.2018
Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Sudety 2030”

3 lipca br. w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju we wszystkich sferach tzn. sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci priorytetów i działań operacyjnych. Jest narzędziem, które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno - gospodarczego południa i zachodu Województwa Dolnośląskiego. Strategia Rozwoju Sudety 2030 spełnia główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych, związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Przeprowadzane obecnie konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji do projektu dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Autorzy projektu strategii – Centrum Badawczo Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zapraszają również do składania propozycji związanych z zapisami strategii za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

Konsultacje potrwają do 13 lipca br.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Sudety 2030.

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter