• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Celestyny, Iwony i Piotra
niedziela, 19 maja 2019
Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej
05.07.2018
Przyjęcie Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku

Na wniosek Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, Rada Miejska w Wałbrzychu przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku.

- Wraz z przystąpieniem Zarządu Województwa Dolnośląskiego do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa na lata 2020-2030, zaszła potrzeba aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku”, aby ponownie zsynchronizować kierunki rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz całego województwa – mówi dr Roman Szełemej, lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Wałbrzycha.

Dokument „Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku” obejmuje syntetyczną diagnozę Aglomeracji jako miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej we wszystkich sferach tzn. sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci priorytetów i działań operacyjnych. Zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem w dłuższym horyzoncie czasowym określając działania, jakie należy podjąć, aby Aglomeracja mogła funkcjonować i rozwijać się. Dokument określa wizję oraz wyznacza najważniejsze kierunki działań, które umożliwią skuteczne rozwiązanie problemów oraz wzmocnią potencjał Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Przyjęcie przez Gminę „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku" pozwoli na ubieganie się o środki finansowe z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter